Guldmyran får delvis framgång i skattetvist

Kammarrättsdom: Bolaget har sålt andelar i ekonomiska föreningar och som enligt kammarrätten är kapitaltillgångar. Andelarna i bostadsrättsföreningar är däremot lagertillgångar och intäkterna från försäljningarna är skattepliktiga.

Rättsområde: Inkomstskatt