”Las kan reformeras om kompetensutveckling ges”

Det går att ändra turordningsreglerna. Men då måste de drabbade löntagarna kompenseras och det kan ske genom erbjudanden om kompetenshöjning. Det skriver Roger Mörtvik, tidigare statssekreterare (S) Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet på DN debatt i dag.