Ledningsrättsfråga får PT

HD-beslut: Frågan om det är möjligt att upplåta ledningsrätt för en teknikbod som är beroende av en mast som inte är upplåten med sådan rätt ska prövas av Högsta domstolen. Hovrättspraxis går isär.

Rättsområde: Fastighetsrätt