Leverantörsbyte av bussbolag kan vara övergång oavsett övertagande

Det kan vara fråga om övergång av verksamhet när en ny tjänste­leverantör vinner en offentlig upphandling om busslinjetrafik trots att det nya bussbolaget inte övertog bussar, garage eller verkstadstjänster. Det slår EU-domstolen fast.