Liftkort en skattefri förmån

Kammarrättsdom: Liftkort till Skistars anställda är enligt kammarrätten en skattefri förmån. Korten är av mindre värde, en enklare åtgärd och sedvänja i branschen. Men en av tre domare är skiljaktig.

Rättsområde: Sociala avgifter