Lika barn leka bäst

Förändring. Det svenska fackliga landskapet är det mest socialt segregerade i världen. Även om förbund föds och dör håller sig arbetare, tjänstemän och akademiker helst upp­delade i egna förbund. I själva verket har segregeringen gynnat den fackliga organiseringen, säger professor Anders Kjellberg.