Lika behandling kan kosta Skandia miljonbelopp

Ett gammalt avtal i försäkringsbranschen om olika pensionsålder för kvinnor och män lever kvar i en övergångsregel. Skandia stäms först för kollektivavtalsbrott för att inte ha följt regeln och sedan för könsdiskriminering för att de följt den.