Likvidationsbeslut stred inte mot lagen

Hovrättsdom: För att bli av med en delägare beslutade övriga ägare om likvidation och startade sedan om i ett nytt bolag. Domstolarna anser inte att aktiebolagslagens regler överträtts. Likvidation är en väg att gå vid oenighet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Aktiebolagsrätt