LKAB förlorar försäkringstvist mot If

Hovrättsdom: LKAB hade yrkat försäkringsersättning av If på drygt 60 miljoner kronor, men då företaget varit underförsäkrat ogillade hovrätten käromålet.

Rättsområde: Fordringsrätt