”Löneförslaget kan driva missnöje på arbetsplatserna”

LÖNESTYRNING. Kan frammana missnöje på arbetsplatserna. Driver fram rättsprocesser istället för förhandlingslösningar. Svenskt Näringsliv är inte nådigt i kritiken av EU-kommissionens förslag till direktiv om lönetransparens.