LOU inte tillämplig på skadeståndstalan

Hovrättsdom: Mannens skadeståndstalan mot Region Gotland för påstådda brister vid handläggningen av en upphandling ska prövas enligt allmänna regler i skadeståndslagen och inte enligt lagen om offentlig upphandling. Det slår hovrätten fast i en mellandom.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Offentlig upphandling