LR: Samla lärarfacken inom Saco

En ny lärarfederation kan vara bildad inom två år. Lärarnas Riksförbund, Saco, bjuder in Lärarförbundet, TCO, till diskussion om sitt förslag men villkoret är att den nya organisationen ska tillhöra Saco.