Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå intervjuar bland andra parter och vittnen om bemötande

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå kommer under tiden 3 – 27 maj att genomföra intervjuer med dem som varit med om rättegångar i Luleå och på tingsstället i Piteå. Medarbetare hos domstolarna kommer att fråga dem som deltagit i en rättegång, till exempel parter och vittnen, om hur de uppfattat bemötandet hos domstolarna.