Lyckas inte visa att affärsidé redan fanns

Hovrättsdom: Forskaren har inte lyckats visa att han preciserat den påstådda affärsidén på det sätt han gjort gällande. Därmed ogillas hans talan om skadestånd gentemot bolagets VD som genom annat bolag ansökt om patent för en sådan produkt.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Patenträtt