Lyxbil ersätts inte

Hovrättsdom: Ägaren till en påstått stulen Mercedes i lyxklass har inte rätt till ersättning från If. Omständigheterna talar starkt för att bilen inte kunnat tillgripas utan nyckel. Det har också funnits ekonomiska motiv för att iscensätta ett försäkringsfall.

Rättsområde: Försäkringsrätt