Majoritet positiva till hemarbete

NY UNDERSÖKNING. Två av tre har gillat att jobba hemifrån under coronapandemin visar en färsk undersökning av bland andra hr-professor Stefan Tengblad. Dessutom uppger majoriteten att de har nått sina affärsmål under den period de arbetat hemifrån.