Mål om internetbedrägerier med hjälp av kapade identiteter avgjort

Civilekonom och högskoleingenjör döms till fängelse i 4 år för grova bedrägerier och till att betala skadestånd med nära 4 miljoner kr. En nu 23-årig kvinna döms till fängelse i ett och ett halvt år trots att hon var endast 19 och 20 år gammal när brotten begicks. Hennes pappa får för sitt deltagande i verksamheten ett lika långt straff.