Malmögata får över-vakas även dagtid

Kammarrättsdom: Brottsbelastade Rasmusgatan i Malmö får kameraövervakas även under dagtid. Möjligheterna att förebygga brott väger tyngre än integritetsaspekterna.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt