Man med nedsatt arbetsförmåga fick sägas upp

AD: En man med nedsatt arbetsförmåga som arbetade på en särskilt inrättad enhet på bolaget sades upp på grund av arbetsbrist. Och AD anser inte att bolaget gjort fel, eftersom det skulle medföra allvarliga olägenheter för bolaget om mannen fick företräde till fortsatt anställning.  

Rättsområde: Arbetsrätt