Mangamålet

Högsta domstolen meddelar dom i mål B 990-11, det s.k. Mangamålet, fredagen den 15 juni 2012, kl. 08:45.