Mångmiljonböter står fast

EU-domstolen: Kommissionens beslut att ålägga den norska returpacksgruppen Tomra 24 miljoner euro i böter för missbruk av dominerande ställning står fast. Domstolen avslår Tomras överklagande.

Rättsområde: EG-konkurrensrätt