Mångmiljonföreläggande mot El-Giganten upphävs

Mmd: Ett föreläggande, med ett vite om fem miljoner kronor, mot El-Giganten om märkning av produkter enligt den så kallade WEEE-förordningen upphävs. Beslutet är inte tillräckligt tydligt.

Rättsområde: Miljörätt