Mark- och miljööverdomstolens beslut att tillåta kalkbrytning på Gotland överklagas till Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i början av juli att företaget Nordkalk hade rätt att bryta kalk i det ur naturvårdssynpunkt värdefulla området kring Bunge på norra Gotland. Nu överklagas beslutet av flera miljöorganisationer, bland andra Naturskyddsföreningen.