Märket ECOTEMP upphävs delvis

PBR-dom: Då det redan fanns ett äldre varumärke som var identiskt och eftersom det förelåg förväxlingsrisk, upphäver PBR varumärkesregistreringen för ECOTEMP för vissa varor.

Rättsområde: Varumärkesrätt