Mastercards avgifter konkurrensbegränsande

EU-domstolen: Kommissionens Mastercardbeslut var riktigt. Mellanbanksavgifterna leder till minskad prispress och är konkurrensbegränsande

Rättsområde: EG-konkurrensrätt