Matningsproblem ger personlig assistans

Kammarrättsdom: Den funktionshindrade pojken får rätt till personlig assistans. Han behöver bland annat sondmatas och tränas att äta via munnen. Tiden för detta är omfattande och överstiger vad som omfattas av ett normalt föräldraansvar.

Rättsområde: Socialrätt