Matte ska betala vite för hund med viktproblem

Kammarrättsdom: Ägaren till en överviktig hund ska betala över 10.000 kronor i vite för att länsstyrelsens föreläggande om viktminskning inte följts.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt