Med rätt att teckna

Illustrationer. Hennes teckningar syns i varje nummer av Lag & Avtal under vinjetten På plats i AD. Möt rättegångstecknaren Carina Eriksson som ger sin bild av Arbetsdomstolen.