Med rätt underlag visade omröstningen majoritet

Hovrättsdom: Föreningens beslut om fastighetsförvärvet biträddes av erforderlig majoritet. Domstolarna är överens om att omröstningens utfall ska beräknas för var och en av tre samtaxerad fastigheterna. En museilägenhet ska inte ingå i underlaget eftersom den inte kan anses vara upplåten till nyttjande mot vederlag.

Rättsområde: Bostadsrätt