Medarbetaravtal blir allt mer sällsynta

Medarbetaravtal innebär att alla på en arbetsplats omfattas av samma anställningsvillkor. De var i ropet framför allt på 1990-talet. Men idag verkar de vara sällsynta på landets arbetsplatser, är en slutsatserna i en forskningsrapport från Ratio som presenteras idag.