Medhjälp att ta emot stöldgods direkt efter stöld

Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg att de båda männen skulle dömas för grova stölder ur handväskor. Men hovrätten dömer den ene mannen för medhjälp. De hade inte en gemensam brottsplan och den ene mannens agerande bedöms som medhjälp.

Rättsområde: Egendomsbrott