Medlarna i målerikonflikten utsedda

Kurt Eriksson och Åsa Kjellberg Kahn har av Medlingsinstitutet utsetts att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.