Migrationsdomstolen upphäver utvisningen av tvååriga Haddile till Frankrike

Migrationsdomstolen i Malmö har i dag beslutat att upphäva Migrationsverkets beslut om utvisning av tvååriga Haddile till Frankrike och att visa målet åter till verket för förnyad prövning.