Migrationsöverdomstolen upphäver permanent uppehållsrätt

MigÖ-dom: Eftersom mannen inte uppfyllt villkoren för härledd uppehållsrätt sedan 2005 hade han inte heller uppfyllt villkoren för bibehållen uppehållsrätt vid äktenskapsskillnaden 2010, då han upphörde att vara hustruns familjemedlem. Han har därför inte rätt att vistas i Sverige och det finns inget hinder mot utvisning.

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd