Migrationsverket ser över anställningskrav

Migrationsverket styr om bedömningen om vilka anställningsformer som krävs för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige — provanställning kan räcka.