Migrationsverket vill kunna avslöja tidigare brottslighet hos svensk partner

Migrationsverket skriver till regeringen att de vill kunna göra undantag från direktivet om familjeåterförening för att skydda en sökande som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.