Migrationsverkets ursäkt håller inte – boendeavtal ogiltiga

Förvaltningsrättsdomar: Migrationsverkets avtal om asylboende ingicks utan annonsering. Verket kan inte fortsätta skylla på oförutsett många asylsökande - avtalen är ogiltiga.

Rättsområde: Offentlig upphandling