Mikael Sjöberg ska syna fusk i arbetslivet

Arbetsförmedlingens nyss avgångne generaldirektör, Mikael Sjöberg, ska på uppdrag av regeringen utreda och föreslå åtgärder mot fusk och kriminalitet på arbetsmarknaden.