Miljonär får minimibelopp på dagsboten

Hovrättsdom: Mannen dömdes för häleri av tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter. Dagsbotsbeloppet bestämdes till minimibeloppet. I hovrätten framkom att mannen levde av en lotterivinst om fyra miljoner. Eftersom åklagaren inte överklagat kan inte hovrätten ändra dagsbotsbeloppet.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Egendomsbrott