Miljonavgift för TV4 – gynnade Göta kanal-film

Kammarrättsdom: TV4 får betala en miljon kronor i särskild avgift för att otillbörligt ha gynnat filmen Göta Kanal 3 i ett bakom kulisserna-program.

Rättsområde: Marknadsrätt, Yttrandefrihetsrätt, Förvaltningsrätt övrigt