Mobiltelefonsamarbete strider inte mot konkurrenslagen

Konkurrensverket: Ett gemensamt samarbetsbolag som bildats av de fyra stora mobiltelefonoperatörerna för att underlätta sms-betalningar, strider inte mot konkurrensreglerna.

Rättsområde: Konkurrensbegränsande avtal