Moderbolagsborgen inte heller för Garpenberggruvan

Mmd: Boliden Mineral AB tillåts inte ställa moderbolagsborgen som säkerhet för verksamheten i Garpenberg. Domstolen hänvisar bland annat till de bedömningar som nyligen gjordes beträffande säkerheten för verksamheten i Aitik. 

Rättsområde: Miljörätt