Momsavdrag för Wallenstams personallägenheter

Kammarrätten: Lägenheterna används av bolagets personal för korttidsboende i samband med tjänsteresor. De utgör inte stadigvarande bostäder som omfattas av avdragsförbudet.

Rättsområde: Mervärdesskatt