Mutbrott i Göteborg fastställs i hovrätten

Hovrättsdom: Hovrätten, med presidenten i spetsen, fastställer tingsrättens fällande dom av en distriktschef på bostadsbolaget Poseidon i Göteborg som dömdes för mutbrott.

Rättsområde: Brott mot samhället