”Myndigheten ställs inför en problematisk situation”

DOMARNA SOM FORMADE ARBETSRÄTTEN. Universitetet hade inga bevis för sina anklagelser om allvarlig oredlighet i forskning, ansåg fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare. Efter att ha gått igenom såväl den avskedade forskarens musstudie som hennes grisstudie ger Arbetsdomstolen förbundet rätt.