Nacka tingsrätt har ogillat anspråk på ersättning för privatimporterade alkoholdrycker som Tullverket tagit i beslag i strid mot EU-rätten

Nacka tingsrätt har den 29 april 2011 meddelat dom i ett mål som har handlagts enligt lagen om grupprättegång. Gruppmedlemmarna begärde i rättegången ersättning av staten i allt väsentligt för sådana alko­holdrycker som de gjorde gällande var förstörda. Gruppen vill i första hand ha värdersättning (restitution av drycker­nas värde) och i andra hand skade­stånd. Det rör sig om belopp mellan 177 …