Nagelvårdarna får 185 000 respektive 135 000

Istället för flera miljoner kommer bolaget Family Nails AB undan med att betala sammanlagt 320 000 kronor till de två kvinnorna som tvisten gällde.