Nämndeman lämnar Malmö tingsrätts mål B 10425-10

En av målets fyra nämndemän lämnar nu sitt uppdrag. Skälet är att nämndemannen tidigare har medverkat såsom utfrågare i en radiointervju med en av målsägandena i målet.