Nämndemännens medelålder i stort sett oförändrad

Nämndemännens medelålder är i stort sett oförändrad jämfört med den tidigare mandatperioden. Det visar aktuell statistik över nämndemännens åldersfördelning.