När Annie Lööf mötte Jordan Peterson

KRÖNIKA. Frågan vad som utmärker bra som dåliga chefer har gett upphov till mängder av artiklar och handböcker. Men det finns makthavare som liksom undandrar sig den skärskådande luppen.